Data wydarzenia: -

Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej handlu detalicznego w Poznaniu w warunkach globalizacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 16 czerwca (piątek), w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego mgr inż. Magdalena Karczewicz-Lamparska wygłosi prelekcję pt.: "Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej handlu detalicznego w Poznaniu w warunkach globalizacji". Będzie to prezentacja założeń i pierwszych wyników badań zrealizowanych w ramach dysertacji doktorskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.
Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP