Data wydarzenia: -

XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich"

Zapraszamy na XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich", które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej. Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych  tematyką obszarów wiejskich.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią.

Organizatorami tego spotkania  są Stowarzyszenie Geodetów Polskich Odział Wielkopolskich w Polsce, Zakłady Geografii Rolnictwa i Wsi oraz Geografii Kompleksowej WGSEiGP UAM, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Program wydarzenia

Szczegóły wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie https://jeziory.home.amu.edu.pl/szreniawa2021/

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program_Szreniawa_8.10.pdf 8.10.2021 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Program_Szreniawa_8.10.pdf(1.0 MB)