Data wydarzenia:

Zebranie Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

W dniu 23 października o godzinie 9:00 na kanale WGSEiGP w MS Teams odbędzie się zebranie Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, podczas którego prodziekan ds. organizacji i rozwoju dr hab. Adam Radzimski, prof. UAM przedstawi obowiązki pracowników wynikające z wprowadzenia Bazy Wiedzy UAM oraz omówi jej podstawowe funkcjonalności.