Data wydarzenia:

Zebranie naukowe: Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej

Uprzejmie zawiadamiamy, że 26.06.2020. (piątek), o godz. 10.00, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr Edyta Bąkowska-Waldmann przedstawi podsumowanie rozprawy doktorskiej: „Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej”.
Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w dyskusji.
Władze Dziekańskie WGSEiGP