Data wydarzenia:

Zebranie naukowe: Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce

Uprzejmie zawiadamiamy, że 19.06.2020. (piątek), o godz. 10.00, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP) podczas którego mgr inż. Piotr Hektus przedstawi podsumowanie rozprawy doktorskiej „Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce”. Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie WGSEiGP