Data wydarzenia: -

XVI Konferencja z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich"

Serdecznie zapraszamy na XVI Konferencję z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt.: „WSPÓŁCZESNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH” pod patronatem Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr. hab. Pawła Churskiego.

Konferencja odbędzie się 19 października 2022 r. w trybie hybrydowym (bezpośrednim i zdalnym).

Konferencja jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią. Tegoroczne spotkanie obejmuje następującą tematykę:

  • rola obszarów wiejskich w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego,
  • kształtowanie zasobów gruntów rolnych,
  • ochrona przestrzeni wiejskiej,
  • nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich,
  • wiejskie przestrzenie publiczne.

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:

https://forms.office.com/r/cB26Der9cK

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2022 roku.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Szreniawa_2022_komunikat_1.pdf 15.07.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Szreniawa_2022_komunikat_1.pdf(436.9 KB)