Data wydarzenia: -

Wyzwania terytorializacji polityki rozwoju województwa wielkopolskiego związane z adaptacją i łagodzeniem skutków zmian klimatu

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 24 maja, w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie ogólnowydziałowe WGSEiGP w sali nr 3 Coll. Geographicum, podczas którego mgr inż. Patryk Kaczmarek wygłosi prelekcję pt.: "Wyzwania terytorializacji polityki rozwoju województwa wielkopolskiego związane z adaptacją i łagodzeniem skutków zmian klimatu". Będzie to prezentacja końcowych wyników badań zrealizowanych w ramach dysertacji doktorskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP