Data wydarzenia: -

Wyzwania terytorializacji polityki rozwoju województwa wielkopolskiego związane z adaptacją i łagodzeniem skutków zmian klimatu

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 21 maja (piątek), w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego mgr inż. Patryk Kaczmarek wygłosi prelekcję pt.: "Wyzwania terytorializacji polityki rozwoju województwa wielkopolskiego związane z adaptacją i łagodzeniem skutków zmian klimatu". Będzie to prezentacja założeń i pierwszych wyników badań zrealizowanych w ramach dysertacji doktorskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP