Data wydarzenia: -

Wyniki badań wykonanych na potrzeby opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań

Uprzejmie zawiadamiamy, że 18 marca (piątek), w godzinach 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego prof. UAM dr hab. Damian Łowicki z Zespołem zaprezentują Wyniki badań wykonanych na potrzeby opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Metropolii Poznań.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Link do spotkania:

Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YOUTUBE

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP