Data wydarzenia: -

Współczesne znaczenie architektury wernakularnej Pomorza Zachodniego: ujęcie społeczno-przestrzenne

Uprzejmie zawiadamiamy, że 14 maja (piątek), w godzinach 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr inż. Aleksandra Gałka zaprezentuje cząstkowe wyniki badań zrealizowanych w ramach dysertacji doktorskiej - Współczesne znaczenie architektury wernakularnej Pomorza Zachodniego: ujęcie społeczno-przestrzenne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Link do spotkania

Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YOUTUBE

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP