Data wydarzenia: -

Współczesne zmiany klimatu - między nauką, polityką a ideologią

W najblższy piątek (26 listopada), w godzinach 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego prof. dr hab. Andrzej Mizgajski zaprezentuje prelekcję na temat -  Współczesne zmiany klimatu - między nauką, polityką a ideologią.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Link do spotkania: https://cutt.ly/3TS5DQB

Ponadto zachęcamy do zapoznania się ze spotkaniami zorganizowanymi przez Komisję Europejską w ramach pierwszego dnia dla klimatu (25 listopada 2021): https://education-for-climate.ec.europa.eu/day_en

Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCtOjqpsTn80swMADlnRfS-Q 

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP