Data wydarzenia: -

Współczesne koncepcje miasta. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 25 listopada (piątek), w godzinach 10:00 - 11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali nr 3 Coll. Geographicum, podczas którego, Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek wygłosi prelekcję pt.: - Współczesne koncepcje miasta. Aspekty teoretyczne i praktyczne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP