Data wydarzenia: -

Webinarium z ekspertami z Rady Doskonałości Naukowej

Zapraszamy na webinarium współorganizowane przez Unię Uczelni oraz Zespół KPZK PAN z ekspertami z Rady Doskonałości Naukowej, które odbędzie się w dniu 10 marca br. (czwartek) o godzinie 10.00 w trybie zdalnym.

W spotkaniu udział wezmą eksperci Rady Doskonałości Naukowej reprezentujący dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna:

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – UAM Poznań
prof. dr hab. Tomasz Komornicki – IGiPZ PAN Warszawa
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – UP Wrocław

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat obowiązujących zasad oceny oraz przeprowadzania procedur związanych z postępowaniami doktorskimi, habilitacyjnymi oraz profesorskimi. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań oraz dyskusji z ekspertami. Jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się braki i nieprawidłowości, których należy unikać w postępowaniach awansowych.

Ramowy program wydarzenia:

1/ Organizacja i funkcjonowanie RDN,
2/ Regulacje i zasady postępowań awansowych – habilitacje,
3/ Regulacje i zasady postępowań awansowych – profesury,
4/ Dyskusja, pytania od uczestników.

Do spotkania można dołączyć klikając w ten LINK.

Zapraszamy do udziału.

Zespół Wykonawczy Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów
w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

Zespół Zadaniowy KPZK PAN ds. Kształcenia Kadr
w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią