Data wydarzenia: -

Webinarium: „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA”

W związku z końcowym etapem realizacji międzynarodowego projektu TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action (program Horyzont 2020, umowa nr 824489) zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym webinarium pt. „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA” podsumowującym działania projektowe zrealizowane w Aglomeracji Poznańskiej.

Wydarzenie ma charakter ogólnokrajowy i jest organizowane w ramach Unii Uczelni na rzecz rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Spotkanie odbędzie się w dniu 17. listopada br. w godz. 10.00-12.00 w formule zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Podczas webinarium Zespół Projektowy przedstawi podstawowe informacje o projekcie i jego celach oraz zaprezentuje wyniki prac zrealizowanych we współpracy z licznymi partnerami. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom mapowania partycypacyjnego skutków zmian klimatu z wykorzystaniem opracowanego przez nasz zespół narzędzia #MapujKlimat, współtworzenia rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych w formule żywego laboratorium oraz możliwości zastosowania wyników projektu do tworzenia polityki klimatycznej na poziomie regionalnym na przykładzie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań.

W przypadku jakichkolwiek pytań organizacyjnych prosimy o kontakt z mgr. inż. Patrykiem Kaczmarkiem (kaczy@amu.edu.pl)

Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć poniższy link (aplikacja MS Teams) i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się na stronie.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a70a7a44b7d26487a931dfde2f0457b13%40thread.tacv2/1668536798209?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22174f22ba-3c7b-4d6e-be3f-8c39e356bff7%22%7d


Równolegle zapraszamy Państwa na wystawę, która odbędzie się w dniach 14-18 listopada br. w hallu przed biblioteką Collegium Geographicum, prezentującą prace studentów dotyczące projektu demonstracyjnego ogrodu klimatycznego. Wspomniany ogród, będzie inwestycją realizowaną na terenie Collegium Geographicum UAM, która ma zarówno uczyć rozwiązań klimatycznych jak i tworzyć miejsce integracji studentów.

Korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić również do udziału w międzynarodowym wydarzeniu Final Conference: “Embedding RRI for smart and climate resilient European regions” organizowanym przez konsorcja projektów TeRRIFICA i RRI2SCALE w dniu 23. Listopada br. w Belgradzie w Serbii. Konferencja ma charakter podsumowujący działania zrealizowane w obu projektach i odbędzie się w formule hybrydowej. Udział w wydarzeniu jest zwolniony z opłaty konferencyjnej, przy czym uczestnicy biorący udział na miejscu, pokrywają koszty podróży i pobytu w Belgradzie we własnym zakresie. Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://terrifica.eu/event/final-conference-terrifica-rri2scale/.