Data wydarzenia: -

Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023 studentów I roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Odbędzie się ona 4 października o 14:30 w Auli Collegium Geographicum.

Program spotkania:

14.30 – 15.00 - powitanie przez Dziekana i prezentacja wydziału;

15.00 –16.30 - informacja dot. e-learningu (koordynatorzy e-learningu WGSEIGP); spotkanie z koordynatorem USOS (Joanna Kuźniak), przedstawicielami Studium Językowego UAM, SWFiS, Koordynatorem ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego (Barbara KoneckaSzydłowska); informacja o stypendiach (Sebastian Konarczyk, prezentacja kół naukowych, samorządu studenckiego, biblioteki wydziałowej;

ok.16.30 - spotkania studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia z koordynatorami kierunków