Data wydarzenia: -

Seminarium dla przedstawicieli instytucji centralnych

Seminarium dla przedstawicieli instytucji centralnych

Jednym z wydarzeń w ramach projektu ECOSERV-POL będzie seminarium pn. „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane”. Wydarzenie poświęcone będzie wdrażaniu usług ekosystemowych w polityce rozwoju i zarządzaniu środowiskiem.

Seminarium odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w Górze Kalwarii. Podczas wydarzenia zaplanowano m.in. prezentacje nt. znaczenia rozpoznania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem oraz prezentujące praktyczne przykłady wykorzystania usług ekosystemowych. Przewidziano także dyskusję nt. uwarunkowań wdrażania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem w polityce rozwoju.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 15 czerwca, na adres karolina.sulich@amu.edu.pl