Data wydarzenia: -

Rola sztuki publicznej w przestrzeni miejskiej: murale w krajobrazie miejskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 27 stycznia (piątek), w godzinach 09:00-10:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego mgr inż. Malwina Balcerak wygłosi prelekcję pt.: "Rola sztuki publicznej w przestrzeni miejskiej: murale w krajobrazie miejskim". Będzie to prezentacji wyników końcowych dysertacji doktorskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP