Data wydarzenia: -

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Bąkowskiej-Waldmann

Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna  I Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej  mgr Edyty Bąkowskiej-Waldmann doktorantki  Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  pt.: "Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej".

Praca powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka (WGSEiGP UAM), a recenzje przygotowali: prof. dr hab. Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański) oraz prof. dr hab. Piotr Werner (Uniwersytet Warszawski).

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 14:00  w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zgłoszenia udziału proszę przesyłać do sekretarza- dr Marzeny Walaszek (na adres e-mail marzena.walaszek@amu.edu.pl) do dnia 18 listopada 2020 r. Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu zainteresowanych osób.