Data wydarzenia: -

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dnia 11 stycznia 2022r. o godz. 12:00 w sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Picej pt; "Uwarunkowania współpracy międzygminnej w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce". Promotor: dr hab. Marta Lackowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych). Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz  Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Marek Furmankiewicz, prof. ucz. (Uniwersyet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Praca jest dostępna do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będzie dostępne do dnia obrony pod adresem:  https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4086