Data wydarzenia: -

Przestrzeń-oprogramowanie-człowiek: rozszerzona rzeczywistość smart city

Uprzejmie zawiadamiamy, że 15. stycznia 2021 (piątek), o godz. 10.00 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w formie zdalnej (MS Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego dr Michał Rzeszewski przedstawi założenia i wstępne wyniki projektu NCN: Augmented City.