Data wydarzenia: -

Przedsiębiorczość akademicka - jako skuteczny mechanizm komercjalizacji

Zapraszamy na webinarium na temat: Przedsiębiorczość akademicka - jako skuteczny mechanizm komercjalizacji.

Podczas spotkania wyjaśniona zostanie idea przedsiębiorczości akademickiej i jej znaczenie dla społeczności uniwersyteckiej i gospodarki. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania potencjału badawczego Uczelni i spełnienia kryterium współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, oraz sformułowane zostaną odpowiedzi na kluczowe pytania:

Jak przedsiębiorczość akademicka spełnia założenia komercjalizacji wyników badań?

Czym jest akademicki startup lub spółka spin off? I czy zawsze musi opierać się na jakiejś “technologii”?

Czy i jak można przenieść swe wyniki badań do otoczenia społeczno-gospodarczego?

Mam pomysł na biznes w oparciu o swą pracę naukową - gdzie go zgłosić i z kim rozmawiać?

Przedstawione w prelekcji przykłady przedsiębiorczości akademickiej mogą stać się dla Państwa inspiracją do działań, stąd po spotkaniu będzie możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na indywidualną konsultację z doradcą.

Prelegent - doradca:

Justyna Cięgotura - Ekspert w zakresie wdrażania innowacji, zarządzania wiedzą i komercjalizacji własności intelektualnej. Ponad 20 lat doświadczenia w pracy z biznesem i instytucjami nauki. W latach 2001-2009 analityk biznesowy w Biurze Transferu Technologii Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago, odpowiedzialna za badanie potencjału wdrożeniowego wyników badań.  W latach 2011 - 2017 kierownik Działu Transferu Technologii, a w latach 2017 - 2021  Członek Zarządu  Fundacji  Uniwersytetu im.   A. Mickiewicza w Poznaniu i Wicedyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, odpowiedzialna za komercjalizację i inkubację przedsiębiorstw. Posiada tytuł MBA University of Illinois at Chicago oraz tytuł Magistra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert Komisji Europejskiej ds własności intelektualnej, recenzent projektów europejskich w zakresie Horyzont 2020, Horyzont Europa i Digital Europe. Ekspert sieci Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), członek komitetów inwestycyjnych funduszy zalążkowych, Menedżer Inkubacji w projekcie MRiT Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0.