Data wydarzenia: -

Pozyskiwanie i koordynacja projektów w Programach Erasmus

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 17 lutego (piątek), w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego dr Maciej Pietrzykowski z UE w Poznaniu wygłosi prelekcję pt.: "Pozyskiwanie i koordynacja projektów w Programach Erasmus".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP