Data wydarzenia: -

Odporność obszarów wiejskich: ujęcie społeczno-gospodarcze

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 21 maja (piątek), w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego mgr inż. Krystian Koliński wygłosi prelekcję pt.: "Odporność obszarów wiejskich: ujęcie społeczno-gospodarcze". Będzie to prezentacja założeń i pierwszych wyników badań zrealizowanych w ramach dysertacji doktorskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP