Data wydarzenia: -

Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych

Uprzejmie zawiadamiamy, że 23 kwietnia 2021r. (piątek), w godz. 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (aplikacja Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego prof. dr hab. Paweł Churski wraz z zespołem zaprezentuje założenia i wyniki projektu NCN pod nazwą: Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych.

.