Data wydarzenia: -

Metody analizy nieliniowej w wybranych zagadnieniach zagospodarowania przestrzennego i planowania transportu

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 26 kwietnia, w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie ogólnowydziałowe WGSEiGP w sali nr 3 Coll. Geographicum, podczas którego dr Piotr Kasprzak (Wydział Matematyki i Informatyki UAM) w ramach obchodów 30-lecia WMiI wygłosi prelekcję pt.: Metody analizy nieliniowej w wybranych zagadnieniach zagospodarowania przestrzennego i planowania transportu".

Streszczenie prelekcji: 

Miasta odpowiadają obecnie za 75% światowej emisji gazów cieplarnianych. W najbliższych dekadach udział ten będzie się tylko zwiększał z uwagi na postępującą urbanizację. Usprawnienie transportu publicznego oraz przebudowa istniejących już arterii komunikacyjnych, mające na celu zmniejszenie zatorów, są jednymi z rozwiązań, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Celem wykładu jest przedstawienie zastosowań metod analizy nieliniowej do wspomagania decyzji zespołów ds. planowania przestrzennego, dotyczących kierunków rozwoju tkanki miejskiej.

W trakcie wykładu zostanie omówiony pewien model omawianego zjawiska, biorący pod uwagę czynniki takie jak  m. in. gęstość i obszar zabudowy, odległość osiedli mieszkaniowych od centrum miasta, liczbę gospodarstw korzystających z transportu publicznego oraz własnych samochodów, koszty transportu, natężenie ruchu, kwoty inwestycji finansowych samorządu lokalnego, czy wreszcie wielkość emisji gazów cieplarnianych. Przedstawione zostaną zarówno wyniki teoretyczne, jak i wnioski praktyczne z nich płynące.

Główny nacisk zostanie położony na sformułowanie odpowiedniego modelu matematycznego oraz przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia teoretyczne.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2012). Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Analizy Nieliniowej i Topologii Stosowanej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują analizę nieliniową, teorię operatorów, teorię funkcji oraz równania różniczkowe i całkowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP