Data wydarzenia: -

Kulturowe wytwarzanie miejsc i jego rola w procesie humanizacji przestrzeni miejskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że 22. stycznia 2021 (piątek), o godz. 10.00 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w formie zdalnej (MS Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr inż. Malwina Balcerak przedstawi koncepcję pracy doktorskiej pt. Kulturowe wytwarzanie miejsc i jego rola w procesie humanizacji przestrzeni miejskiej