Data wydarzenia: -

Kongres Geografii Polskiej

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Kongresie Geografii Polskiej 2023

Rolą nauki jest objaśnianie rzeczywistości i przybliżanie do prawdy. To zadanie stoi również przed geografią. Ale jak ją uprawiać, gdy paradygmaty i aksjomaty ulegają erozji, a triumfy święci „mądrość ludowa”, „fake-newsy”, „fast-newsy”, stereotypy i populizm? Jak megatrendy zmieniają przebieg i konsekwencje procesów lokalnych, a jakie są ich następstwa globalne w przypadku ich kształtowania i oddziaływania w społeczeństwach najliczniejszych demograficznie?

Zmiany klimatyczne, kryzys migracyjny, pandemia, napaść Rosji na Ukrainę, inflacja to tylko niektóre szoki rozwojowe, które zwiększają poczucie niepewności życia. Globalizacja zdaje się ustępować powiązaniom regionalnym, a długofalowe planowanie – doraźnym działaniom adaptacyjnym. Jak czytać i rozumieć świat, gdy w opisującym go równaniu regresji wielorakiej najważniejszy staje się wyraz wolny? Jak odróżnić wybicia ze ścieżek od czasowych wahnięć? A może doświadczamy zbiorowego déjà vu, tylko pamięć zbyt krótka? Które kierunki badań będą zatem ważkie, jakie pytania powinniśmy stawiać? Czy by znaleźć odpowiedzi musimy szukać nowych metod czy umiejętnie wykorzystać już istniejące?

Zapraszamy Państwa do dyskusji nie tylko nad wyzwaniami, przed którymi stoi świat i geografia, ale również nad sposobem przygotowania się do udzielania odpowiedzi w czasach niepewnych.

Ważne terminy:

  • do 14 kwietnia 2023 – zgłaszanie udziału oraz tematów referatów i posterów, przesłanie abstraktów
  • do 24 kwietnia 2023 – informacja o akceptacji zgłoszenia
  • do   5 maja 2023 – wniesienie opłaty konferencyjnej

Więcej informacji na oficjalnej stronie