Data wydarzenia: -

Kongres Geografii Polskiej

W dniach 31.05 – 3.06 b.r. na WGSEiGP oraz WNGiG UAM odbędzie się Kongres Geografii Polskiej połączony z obchodami 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz 64. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.

Zgłoszenia można nadsyłać do końca marca.

Szczegóły na stronie https://ptgeo.org.pl/kgp2023/ oraz w Komunikacie 2.