Data wydarzenia: -

Konferencja "Teraźniejszość a wyzwania przyszłości Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej"

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. „TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2021 r. i poświęcona będzie aktualnym problemom teoretyczno-metodologicznym oraz instytucjonalnym dyscypliny geografia społeczno ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Więcej informacji, program konferencji i szczegóły organizacyjne są dostępne na stronie wydarzenia.