Data wydarzenia: -

Izomorfizm i jego rola w rozprzestrzenianiu się formalnych praktyk organizacyjnych

Uprzejmie zawiadamiamy, że 12. lutego 2021 (piątek), o godz. 10.00 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w formie zdalnej (MS Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego dr hab. Robert Kudłak, prof UAM przedstawi założenia i wyniki projektu NCN: Institutional environment, motivation and corporate responsible behavior.