Data wydarzenia: -

Gruzja i jej regiony na poradzieckiej ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego: uwarunkowania, poziom oraz dynamika procesu

Uprzejmie zawiadamiamy, że 14 czerwca (wtorek), w godzinach 10:00-12:00, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia zaprezentuje wyniki końcowe badań zrealizowanych w ramach dysertacji doktorskiej - Gruzja i jej regiony na poradzieckiej ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego: uwarunkowania, poziom oraz dynamika procesu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Link do spotkania zostanie udostępniony na zespole Wydziału oraz za pośrednictwem maila pracowniczego.