Data wydarzenia: -

Czy kompaktowe miasto może być szansą na przezwyciężenie peryferyjności? Studium przypadku Pleszewa

12 marca 2021 podczas zebrania Wydziału wystąpi dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN - burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Jego wystąpienie będzie poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy kompaktowe miasto może być szansą na przezwyciężenie peryferyjności?

Serdecznie zachęcamy do udziału. Zebranie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams (LINK).