Data wydarzenia: -

Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście

Uprzejmie zawiadamiamy, że 19 marca 2021r. (piątek), w godz. 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego dr Tomasz Sowada zaprezentuje założenia i wyniki projektu NCN pod nazwą: Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście.