Data publikacji w serwisie:

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorancką) o Bydgoszczy. Jeśli Twoja praca porusza problematykę związaną z Bydgoszczą i współgra z aktualnymi potrzebami miasta, zgłoś się.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:


PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE


I miejsce - 7 tys. zł brutto; II miejsce – 5 tys. zł brutto; III miejsce – 3 tys. zł brutto

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE

I miejsce - 5 tys. zł brutto; II miejsce – 3 tys. zł brutto; III miejsce – 2 tys. zł brutto

NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC – 1,5 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2021/2022, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2021 roku a 31 grudnia 2022 roku.
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl.
Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku
(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Informacja o przetwarzaniu danych.pdf 24.02.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Informacja o przetwarzaniu danych.pdf(1.1 MB)
Karta zgłoszeniowa.pdf 24.02.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Karta zgłoszeniowa.pdf(985.0 KB)
List.pdf 24.02.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF List.pdf(57.3 KB)
Ogłoszenie.pdf 24.02.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Ogłoszenie.pdf(516.3 KB)
Plakat.pdf 24.02.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Plakat.pdf(2.1 MB)
Regulamin.pdf 24.02.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Regulamin.pdf(2.3 MB)