Data publikacji w serwisie:

Zgłoszenia na korzystanie z transportu na zajęcia

Od 1 października osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM.

Osoby wnioskujące o możliwość korzystania z usług przewozowych UAM

Pod linkiem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkq4VP2gv7WVCq9KyAkvC6Y9UQ1dIWVRHQUw2RjZLTTcxN0IzR0JOMFpCSi4u znajduje się kwestionariusz osoby ubiegającej się o transport w roku akademickim 2020/2021. Kwestionariusze można wypełniać do dnia 16 października. Następnie należy dostarczyć wymagane dokumenty do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ul. Grunwaldzka 6, pok. 114 lub wysłać w formie elektronicznej na adres agnieszka.janicka@amu.edu.pl . Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/Transport-na-zajecia-dydaktyczne Dla nowoprzyjętych osób zostanie zorganizowane spotkanie z komisją transportową, która zdecyduje o przydzieleniu transportu.

Osoby wnioskujące o kontynuację korzystania z usług przewozowych UAM

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza on-line z zapotrzebowaniem na transport dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkq4VP2gv7WVCq9KyAkvC6Y9UQ1dIWVRHQUw2RjZLTTcxN0IzR0JOMFpCSi4u oraz złożenie oświadczenia o przedłużeniu transportu z aktualnymi danymi w wersji papierowej do dnia 16 października 2020 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/Transport-na-zajecia-dydaktyczne

Pytania dotyczące transportu:

Samodzielna referent ds. osób z niepełnosprawnościami

Mgr Agnieszka Janicka

e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl

tel.: 61 829 22 43

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114

60-780 Poznań

e-mail: bon@amu.edu.pl

tel. 61 829 20 55