Data publikacji w serwisie:

Tryb i harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Senat UAM podjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkół Doktorskich UAM poniżej przedstawiamy Tryb i harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

Dyscypliny, w ramach których odbywa się rekrutacja:
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • Nauki o polityce i administracji
  • Nauki prawne
  • Nauki socjologiczne
  • Pedagogika
  • Psychologia
Forma postępowania kwalifikacyjnego:
Postępowanie jednoetapowe we wszystkich dyscyplinach z wyjątkiem dyscypliny Psychologia
Postępowanie dwuetapowe w dyscyplinie Psychologia:
I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Harmonogram:
  • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia do 2 września 2021 r.
  • postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r