Data publikacji w serwisie:

Studenci gospodarki przestrzennej i zintegrowanego planowania rozwoju laureatami konkursu IDUB

Pięcioro studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej otrzymało granty badawcze w ramach konkursu IDUB ADVANCEDBestStudentGRANT - III edycja.

Konkurs skierowany był do studentów UAM będących na 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4,2 i posiadających status studenta w czasie realizacji projektu. Przyznane granty zostaną przeznaczone na realizację indywidualnych lub zespołowych projektów badawczych, których efektem będą m.in. publikacje naukowe. Szczegółowe informacje o autorach zwycięskich wniosków konkursowych, tytułach projektów oraz opiekunach naukowych zamieszczono poniżej:

Projekt zespołowy:

Tytuł projektu: Zrównoważone wykorzystanie cieku Bogdanki w Poznaniu: identyfikacja wybranych stresorów oraz propozycja rozwiązań ich ograniczania

Kierownik projektu: Igor Stryniak (gospodarka przestrzenna), członek zespołu: Jędrzej Szponar (gospodarka przestrzenna), opiekun naukowy: dr inż. Przemysław Ciesiółka

Projekty indywidualne:

Tytuł projektu: Analiza dostępności rekreacyjnych przestrzeni publicznych na terenie miasta Poznania

Kierownik projektu: Adam Dulnik (zintegrowane planowanie rozwoju), opiekun naukowy: dr Bartłomiej Kołsut

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe w lokalnej polityce rozwoju – studium etnograficznego regionu Pałuk

Kierownik projektu: Karol Dziczek (zintegrowane planowanie rozwoju), opiekun naukowy: dr Bartłomiej Kołsut

Tytuł projektu: Ocena dostępności usług publicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym – analiza porównawcza dużego miasta i jego suburbiów

Kierownik projektu: Agata Pohl (zintegrowane planowanie rozwoju), opiekun naukowy: dr Bartłomiej Kołsut