Data publikacji w serwisie:

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Wielkopolski Wschodniej (relacja z ćwiczeń terenowych)

W dniach 6-10 czerwca 2022 roku odbyły się ćwiczenia terenowe dla studentów I roku kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju. Celem ćwiczeń było zapoznanie studentów z problematyką społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju Wielkopolski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprawiedliwej transformacji.

W trakcie ćwiczeń odbyła się m.in. wizyta studyjna w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Studenci zostali przywitani przez prezesa Macieja Sytka oraz zapoznali się ze strategicznymi wyzwaniami rozwoju Wielkopolski Wschodniej przedstawionymi przez Krzysztofa Borkowicza i Michała Rejewskiego. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja sprowokowana dociekliwymi pytaniami studentów. Kluczowymi elementami ćwiczeń terenowych były również wizyty zorganizowane przy wsparciu Daniela Balińskiego – doradcy zarządu ZE PAK, pozwalające poznać proces sprawiedliwej transformacji w praktyce. Odbyły się one na terenie Elektrowni Pątnów, odkrywce węgla brunatnego w Jóźwinie oraz największej w Polsce farmie fotowoltaicznej w Brudzewie. Uczestnicy ćwiczeń poznali również inne uwarunkowania rozwoju Wielkopolski Wschodniej odwiedzając m.in. Licheń Stary, Turek, czy Koło. Niemniej istotną częścią ćwiczeń były interesujące referaty przygotowane przez studentów, które dotyczyły problematyki zintegrowanego planowania rozwoju obszarów problemowych.

W imieniu prowadzących ćwiczenia terenowe – dr. Tomasza Herodowicza i dr. Roberta Perdała – dziękujemy przedstawicielom ARR w Koninie i ZE PAK za chęć podzielenia się ze studentami swoją wiedzą. Dziękujemy również studentom za aktywne uczestnictwo i za każde z tak wielu zadanych pytań :)