Data publikacji w serwisie:

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej w aglomeracji poznańskiej (relacja z ćwiczeń terenowych)

W dniach 11-17 czerwca 2022 roku studenci pierwszego roku kierunku Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie) uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych, których celem było poznanie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej w aglomeracji poznańskiej. Zajęcia prowadziła dr hab. Ewa Kacprzak.

Uczestnicy ćwiczeń zapoznali się z uwarunkowaniami rozwoju stolicy Wielkopolski w trakcie spaceru badawczego prowadzonego przez Katarzynę Tymek oraz podczas wizyt studyjnych w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu i w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. F. Roosevelta. Problematykę znaczenia ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej przedstawiły: Agata Wróbel - dyrektor biura OZ PZD Poznań i Magdalena Klessa-Kiec, która jest głównym specjalistą ds. ogrodniczych OZ PZD Poznań. Z kolei okazją do poznania współczesnych wyzwań stojących przed ogrodami działkowymi było spotkanie z Zarządem ROD im. F. Roosevelta i użytkownikami działek. Prezes ROD Jolanta Mrozik i członkowie Zarządu chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. Studenci uczestniczyli w spacerze po ogrodzie, w czasie którego nie tylko realizowano cele naukowe (omawiano m.in. problemy funkcjonowania ogrodu - szczególnie kwestie infrastruktury technicznej, sposoby zagospodarowania działek). Równie ważne były spotkania i rozmowy z działkowcami, którzy zapraszali na swoje działki. O gościnności i smaku czereśni, którymi zostaliśmy poczęstowani, zapewne długo będziemy pamiętali. Duże wrażenie wywarła na studentach Niewidzialna Ulica. Poznali jedno z trzech miejsc w Polsce i jedyne w Poznaniu, w którym można poczuć otaczającą przestrzeń (ulicę, mieszkanie) z perspektywy osób niewidomych. Ważnym elementem ćwiczeń terenowych były także wizyty studyjne w gminach Rokietnica i Komorniki. W spotkaniu w Urzędzie Gminy w Rokietnicy uczestniczyli: Bartosz Derech – wójt gminy, Danuta Potrawiak - sekretarz gminy oraz Ewa Zagdańska reprezentująca Referat Zagospodarowania Przestrzennego. Studenci zapoznali się ze społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami rozwoju gminy wiejskiej sąsiadującej z dużym miastem przedstawionymi przez wójta gminy i uczestniczyli w dyskusji. Następnie, w ramach spaceru badawczego, zwiedzili wieś Rokietnicę m.in. bibliotekę gminną, Rokietnicki Ośrodek Sportu, Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy, Kościół Chrystusa Króla, modernizowany dworzec kolejowy.  Natomiast w gminie Komorniki uczestnicy ćwiczeń odwiedzili Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.