Data publikacji w serwisie:

Perły Nauki - konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informujemy,że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs "Perły Nauki" skierowany do  absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich .

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki