Data publikacji w serwisie:

Organizacja inauguracji roku akademickiego 2021/22 Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

30.09.2021 godz.12.30 – uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (aula Collegium Geographicum)

Program spotkania:12.30 – 13.00 - powitanie przez Dziekana i prezentacja wydziału
13.00 – 13.15 -  szkolenie z e-learningu – koordynatorzy e-learningu WGSEIGP
13.30 – 13.45 -  spotkanie z koordynatorem USOS (Joanna Kuźniak), przedstawicielem Studium Językowego UAM, SWFiS, informacja o stypendiach (Sebastian Konarczyk)
13.45 – prezentacja kół naukowych, samorządu studenckiego, biblioteki wydziałowej, 14.00 - spotkania z koordynatorami kierunków na studiach stacjonarnych
1.10.2021 – spotkania studentów lat II-IV studiów stacjonarnych z koordynatorami kierunków
4. 10.2021 - początek zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, zgodnie z harmonogramem (wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie, z wyjątkiem wykładów dla grup powyżej 30 studentów).

Studia niestacjonarne9.10.2021 godz. 10.00  – spotkanie informacyjne na MS Teams dla studentów I roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Program spotkania:
10.00 – powitanie Dziekana
10.10 - 10.30 szkolenie z e-learningu – koordynatorzy e-learningu WGSEIGP
10.30 – 11.00 spotkanie z koordynatorem USOS (Joanna Kuźniak), informacja o stypendiach (Sebastian Konarczyk)
11.00 – spotkanie z koordynatorem kierunku
16.10 2021 godz. 9.00 – spotkanie koordynatora kierunku ze studentami I roku studiów niestacjonarnych
16.10.2021 -  początek zajęć zgodnie z harmonogramem (wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie, z wyjątkiem wykładów dla grup powyżej 30 studentów)