Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa (2-4.12.2021)

Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa jest organizowana w ramach projektu Strefa Nauki, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2021 r. Głównym celem Konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski.

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:

  1. nauk o ekonomii, finansach i rachunkowości (3.12.21 r.),
  2. nauk humanistycznych i teologicznych (3.12.21 r.),
  3. nauk społecznych (3.12.21 r.),
  4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (3.12.21 r.),
  5. nauk o prawie i administracji (4.12.21 r.),
  6. nauk ścisłych i przyrodniczych (4.12.21 r.).

Zapisy trwają do 29 listopada 2021 r. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Uniwersytecie Szczecińskim. Warunkiem czynnego uczestnictwa w OMSKN jest przesyłanie abstraktów formularzu zgłoszeniowym. Po konferencji zostanie opublikowana publikacja z wybranymi abstraktami wygłoszonymi podczas konferencji.

W ramach Konferencji odbędzie się debata otwierająca 2 grudnia 2021 r., która będzie dostępna on-line. Tematem debaty będzie wdrażanie studentów w karierę badawczą.