Data publikacji w serwisie:

Odroczenie terminów pobierania opłat za studia

Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem nr 434/2019/2020 Rektora UAM z dnia 19 marca 2020 r., odroczone zostały terminy pobierania opłat za studia. Szczegóły znajdą Państwo w treści zarządzenia.