Data publikacji w serwisie:

Międzywydziałowe Rozgrywki Sportowe

Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ma celu pogłębienie synergicznej roli kultury fizycznej w tworzeniu modelu aktywnej i wszechstronnie rozwiniętej społeczności. Myśl ta nawiązuje do tradycji antycznej, w której zrównoważony i harmonijny rozwój intelektualny, artystyczny i fizyczny stanowił podstawową zasadę̨ edukacji. Kultura fizyczna (wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja) jest na trwale związana ze środowiskiem akademickim. Rozwijanie wśród studentów i pracowników naszej uczelni zamiłowania do aktywności fizycznej wydaje się̨ równie istotne, jak inne działania, mające na celu szeroko pojęty rozwój UAM oraz wpływa na integrację, współpracę i przenikanie się̨ różnych środowisk. Realizując założenia wyżej wymienionych tez, chcielibyśmy zachęcić studentów i pracowników wszystkich wydziałów naszej uczelni do udziału w Międzywydziałowych Rozgrywkach Sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Będzie to cykl turniejów z różnych dyscyplin sportowych rozgrywanych w roku akademickiego (od listopada do maja), zakończonych głównym turniejem finałowym w ramach tradycyjnego Dnia Sportu na naszym uniwersytecie. Ideą tych rozgrywek jest aktywizacja szerokiego grona studentów i pracowników oraz zwiększenie ich identyfikacji z wydziałem, uczelnią poprzez aktywność fizyczną w cały roku akademickim.

Organizacja Międzywydziałowych Rozgrywek Sportowych UAM odbędzie się przy współpracy z Samorządem Studentów UAM oraz Klubem Uczelnianym AZS UAM Poznań.

Do realizacji tego przedsięwzięcia stworzyliśmy specjalną stronę internetową: https://www.rozgrywkiuam.pl/ gdzie uczestnicy będą się logowali i zapisywali na turnieje. Po każdych zawodach będą uaktualniane statystyki dotyczące klasyfikacji indywidualnej oraz wydziałowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sportowej rywalizacji o miano najbardziej usportowionego wydziału na naszej uczelni.