Data publikacji w serwisie:

Konkurs dla Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ogłosił IX edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2020 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

  • nauki humanistyczne i społeczne,
  • nauki biologiczne i rolnicze,
  • nauki ścisłe i nauki o Ziemi,
  • nauki techniczne,
  • nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 12 marca 2021 r. 

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.  W związku z tym gorąco proszę Państwa o upowszechnienie tej informacji w kierowanych przez Państwa jednostkach.

Szczegółowe zasady konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączonych plikach oraz na stronie internetowej Oddziału (http://poznan.pan.pl/ ).

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin konkursu 4.01.2021 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Regulamin konkursu(146.1 KB)
Formularz zgłoszeniowy 4.01.2021 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Formularz zgłoszeniowy(3.6 MB)