Data publikacji w serwisie:

Komunikat w sprawie przedłużenia legitymacji studenckich

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów, wprowadzone pierwotnie na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

Komunikat w sprawie legitymacji studenckich jest dostępny na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-do-rektorow