Data publikacji w serwisie:

Komunikat w sprawie przedłużenia legitymacji studenckich

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w związku z COVID-19 od 19 października br. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51 b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie ma zatem w obecnej chwili konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.