Data publikacji w serwisie:

Gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 listopada 2021 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach.

Decydujący wpływ na decyzję Ministra miała  pozytywna opinia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w której jednoznacznie stwierdzono, że studia na kierunku gospodarka  przestrzenna  na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Decyzja MEiN_UAM (filia w Słubicach)_gospodarka przestrzenna.pdf 25.11.2021 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Decyzja MEiN_UAM (filia w Słubicach)_gospodarka przestrzenna.pdf(435.2 KB)
Uchwała PKA_gospodarka przestrzenna_UAM Słubice.pdf 25.11.2021 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Uchwała PKA_gospodarka przestrzenna_UAM Słubice.pdf(554.8 KB)