Data publikacji w serwisie:

Gospodarka Przestrzenna na WGSEiGP UAM najlepsza w Polsce wg rankingu Perspektyw!

Z przyjemnością informujemy, że  wg najnowszego Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020, kierunek gospodarka przestrzenna realizowany na naszym Wydziale jest najlepiej prowadzonym wśród wszystkich uczelni w Polsce!

Nasz Uniwersytet znalazł się na pierwszym miejscu wśród 22 uczelni wyższych realizujących ten kierunek. Prestiżowy ranking uwzględnia takie kryteria jak:

  • prestiż;
  • absolwenci na rynku pracy;
  • potencjał akademicki;
  • potencjał dydaktyczny;
  • potencjał naukowy;
  • umiędzynarodowienie;
  • kryteria dodatkowe.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, bez których osiągnięcie tego sukcesu byłoby niemożliwe!