Data publikacji w serwisie:

Test Writefull

Serdecznie zapraszamy do darmowego testu narzędzia do korekty tekstów naukowych o nazwie Writefull, który będzie trwał od 1.03 do 31.03 2022. W marcu również odbędą się trzy zdalne szkolenia, podczas których zostaną zaprezentowane wszystkie możliwości tego narzędzia.

Writefull został zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Narzędzie to  wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się" na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę, sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, podpowiada brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Szczegółowe informacje o Writefull oraz marcowych webinariach znajdą Państwo na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: LINK

Zapraszamy do skorzystania z darmowego, miesięcznego dostępu do tego narzędzia.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu